Rozporządzenie ODR

Informacja dla Klientów: Europejska Komisja udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania konfliktów, która może służyć jako most między przedsiębiorstwami a konsumentami poszukującymi sprawiedliwego rozwiązania bez konieczności angażowania sądów. Zachęcamy do zapoznania się z tą platformą, dostępną online pod adresem http://ec.europa.eu/odr, która oferuje łatwy dostęp do procedur mediacyjnych. Należy jednak pamiętać, że nasza firma obecnie nie uczestniczy w procedurach arbitrażowych prowadzonych przez komisje konsumenckie i nie jest do tego zobowiązana.

Nasz adres e-mail to: shop@knall.pl