Elektriske gardinskinner

Fra ultra-stille drift, blød start og stop, til hukommelsesfunktion, stop på modstand og start med at trække i gardinet.
KNALL giver en ekstraordinær oplevelse ved enhver brug.

vælg typen

Elektriske gardinskinner


anbefale