Předpisy záruky záruky nabízené Knallem

  1. 1. Záruka se vztahuje pouze na produkty zakoupené na webu knall.pl
  1. 2. Pokud při objednávce produktu uděláte chybu při zadávání jeho rozměrů, můžeme jej snadno opravit. Náklady na zaslání produktu zpět nám uhradíte pouze vy.
  1. 3. Co kdyby v objednávce bylo několik nesprávně měřených produktů? Zašlete je prosím zpět v jednom balíčku. Pamatujte - Záruku na zápas aplikujeme jednou na objednávku.
  1. 4. Co když jsme produkt zaslali v nesprávných rozměrech? Okamžitě nám to sdělte - produkt vyzvedneme a vylepšíme bez dalších nákladů.
  1. 5. Záruka na shodu se vztahuje na vylepšení produktu, nikoli na výměnu. Nezapomeňte, že při použití by měla být chyba nahlášena nejpozději do 21 dnů od data nákupu.
  1. 6. Záruka se vztahuje na korekci (zkrácení / zmenšení) šířky nebo výšky produktu a na maximální rozdíl 10%.
  1. 7. Záruka montáže nepokrývá (rozšiřuje / zvětšuje) rozměr výrobku.
  1. 8. Záruka na pokrytí se nevztahuje na změny ve způsobu montáže.
  1. 9. Záruka na shodu se vztahuje na všechny objednávky s výjimkou obchodních objednávek (pro fakturu s DPH).
  1. 10. Záruka shody se nepoužívá na hotové výrobky.